NISI MASA

NISI MASA on Euroopa noore kino võrgustik, kuhu kuulub 2012. aasta seisuga 28 organisatsiooni 26-st riigist. Neid organisatsioone ühendab üks ja sama eesmärk – Euroopa film – ning neis tegutsevad noored filmimaailmaga seotud professionaalid, õpilased ja vabatahtlikud. NISI MASA on nende koostööd koordineeriv ja soodustav vihmavarju-organisatsioon. MTÜ NISI MASA Estonia on NISI MASA Eesti rakuke.

NISI MASA põhieesmärgid on:
– avastada uusi talente filmimaailmas
– arendada kultuuriüleseid audiovisuaalseid projekte
– avardada Euroopa dimensiooni filmitegemise kaudu
– luua platvorm aruteludeks ja koostööks noorte Euroopa filmitegijate vahel

NISI MASA peamised tegevusvaldkonnad on:
– iga-aastase Euroopa Lühifilmi Stsenaariumivõistluse korraldamine
– filmilaagrite ning stsenaariumi kirjutamise workshoppide korraldamine
– erinevate filmitegemisega seotud kohtumiste (konverentsid, seminarid jne) korraldamine
– lühifilmide osatähtsuse rõhutamine (filmiõhtute korraldamine, DVD-de tootmine jne)
– erinevate väljaannete koostamine (raamatud, erinevatel Euroopa festivalidel koostatav ajakiri.

Vaata ka NISI MASA kodulehekülge: http://www.nisimasa.com