Meist

2009. a. kevadel Itaalias toimunud NISI MASA 10-ndal peaassambleel võeti uueks liikmesorganisatsiooniks vastu MTÜ Nisi Masa Estonia. Tänu sellele on nüüdsest Eesti noortel filmitegijatel ja kultuuriinimestel võimalik osa võtta NISI MASA rahvusvahelistest konkurssidest, koolitustest ja töötubadest.

NISI MASA on Euroopa noortele filmitegijatele mõeldud assotsiatsioonide võrgustik, kuhu kuuluvad hetkel 27 Euroopa riiki: Albaania, Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kosovo, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Montenegro, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Ukraina, Ühendkuningriik. Neid organisatsioone ühendab üks ja sama eesmärk – Euroopa film – ning neis tegutsevad noored on filmimaailmaga seotud professionaalid, üliõpilased ja vabatahtlikud vanuses 16-35 eluaastat.

NISI MASA põhieesmärkideks on avastada uusi talente filmimaailmas, arendada erinevaid kultuure ühendavaid audiovisuaalseid projekte, avardada Euroopa dimensiooni filmitegemise kaudu ja luua platvorm aruteludeks ja koostööks Euroopa filmitegijate vahel. NISI MASA peamisteks tegevusvaldkondadeks on iga-aastase Üleeuroopalise Lühifilmi Stsenaariumivõistluse korraldamine, filmilaagrite ning stsenaariumi kirjutamise workshop‘idekorraldamine, filmiõhtute ning erinevate filmitegemisega seotud seminaride korraldamine, lühifilmide DVD-de tootmine ja erinevatel Euroopa festivalidel koostatava ajakirja NisiMazine väljaandmine.

NISI MASA ESTONIA on Euroopa noorte filmitegijate võrgustikus Eestit esindav mittetulundusühing, mille eesmärgiks on hõlbustada Eesti noorte filmitegijate ja kultuuritegelaste osavõttu rahvusvahelistest erialastest koolitustest; edendada, tutvustada ja levitada Eesti kultuuri nii kohalikul kui Euroopa tasemel, arendada Euroopa kultuurialast koostööd ning toetada ja teostada noorte initsiatiivil algatatud filmi- ja kultuuriprojekte.

Küsimuste ja kommentaaride puhul kirjuta meile: info[ät]nisimasa.ee või merli[ät]nisimasa.ee